Język Programowania Rust

autorstwa Steve Klabnik i Carol Nichols, ze wsparciem społeczności Rusta

Bieżąca wersja tekstu zakłada, że używasz Rusta w wersji 1.67.1 (wydanego 2023-02-09) lub nowszego. Zajrzyj do sekcji "Instalacja" w rozdziale 1 celem uzyskania informacji o sposobach instalacji lub aktualizacji Rusta.

Oryginalna, anglojęzyczna wersja książki w wersji HTML dostępna jest na stronie https://doc.rust-lang.org/stable/book/ oraz w trybie offline, instalowana wraz z Rustem przy użyciu rustup. Użyj polecenia rustup docs --book, żeby ją otworzyć.

Istnieje kilka społecznościowych [tłumaczeń] tej książki. Niniejsze tłumaczenie jest zaś dostępna na stronie http://rust.w8.pl/book/.

Anglojęzyczna wersja dostępna jest też w wersji papierowej oraz ebooka za sprawą wydawnictwa No Starch Press.

🚨 Want a more interactive learning experience? Try out a different version of the Rust Book, featuring: quizzes, highlighting, visualizations, and more: https://rust-book.cs.brown.edu