Często Wykorzystywane Kolekcje

Biblioteka standardowa Rusta zawiera wiele bardzo użytecznych struktur danych zwanych kolekcjami. Podczas gdy większość innych typów danych reprezentuje pojedynczą wartość, kolekcje zwykle przechowują ich wiele. Równocześnie, w przeciwieństwie do wbudowanych typów tablic i krotek, kolekcje przechowują dane na stercie. To oznacza, że ilość tych danych nie musi być znana w czasie kompilacji i może rosnąć lub maleć w trakcie działania programu. Każdy rodzaj kolekcji cechują inne możliwości oraz koszty, zaś dobranie odpowiedniej kolekcji do sytuacji jest umiejętnością, której nabycie zwykle zajmuje trochę czasu. W tym rozdziale omówimy trzy kolekcje, które są bardzo często wykorzystywane w programach napisanych w Ruście:

  • Wektor (vector) przechowuje pewną liczbę wartości, jedna obok drugiej.
  • Łańcuch (string) jest kolekcją znaków. O typie String wspominaliśmy już wcześniej, ale w tym rozdziale omówimy go dogłębnie.
  • Mapa haszująca (hash map) wiąże wartości z kluczami, stanowiąc tym samym szczególną implementację bardziej ogólnej struktury danych zwanej mapą.

Informacje na temat innych rodzai kolekcji zawartych w bibliotece standardowej, można znaleźć w jej dokumentacji.

Omówimy, jak tworzyć i aktualizować wektory, łańcuchy i mapy haszujące, a także co czyni każdą z tych kolekcji wyjątkową.