Używanie struktur do przechowywania powiązanych danych

Struktura (ang. struct lub structure) to złożony typ danych, który pozwala spakować razem powiązane ze sobą wartości i nadać im konkretną nazwę. Jeśli znasz już jakiś obiektowy język programowania, to możesz wyobrazić sobie strukturę jako grupę atrybutów pewnego obiektu. W tym rozdziale porównamy ze sobą struktury i znane nam już krotki (ang. tuples) i pokażemy kiedy struktury są lepszym wyborem do grupowania danych.

Pokażemy też, jak definiować i używać struktur. Przedyskutujemy jak definiować powiązane z nimi funkcje opisujące zachowania związane ze strukturą, w tym metody. Struktury i typy wyliczeniowe (omówione w rozdziale 6) są cegiełkami służącymi do tworzenia nowych typów w twoim programie, dzięki którym maksymalnie wykorzystasz Rustowy mechanizm sprawdzania zgodności typów w czasie kompilacji.