Język Programowania Rust

Język Programowania Rust - tłumaczenie książki wprowadzającej do języka programowania Rust o oryginalnym tytule The Rust Programming Language, napisanej przez Steve Klabnik, Carol Nichols i społeczność Rusta.

To tłumaczenie tworzone jest przez społeczność (patrz repozytorium tłumaczenia) i nie jest jeszcze kompletne. Jest ono cyklicznie aktualizowane treścią z najnowszej wersji oryginału.

Uwaga: to tłumaczenie jest zupełnie niezależne od tłumaczenia wydanego nakładem PWN.


Data wyrenderowania książki: 9.03.2023

Piotr Beling